• 05547965442
  • 02322506671
  • bozyakasigorta@hotmail.com
  • Teklif Al
SORUMLULUK SİGORTALARI
Sorumluluk Sigortaları
Ürünün Açıklaması

Sorumluluk sigortalarını iki ana başlık altında toplayabiliriz.

1-Kanunen zorunlu tutulan sorumluluk sigortaları
2-İsteğe bağlı olarak da yapılabilen sorumluluk sigortaları

1-Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

Kanunen zorunlu olan zorunlu sorumluluk poliçeleri ve sorumluluk sigortası genel şartları;

• Kıyı Tesisleri Deniz Kirliliği Zorunlu Sorumluluk Sigortası
• Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Denizyolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Deniz aracında, kalkış noktasından varış noktasına kadar karşılaşabilecek bir kaza sonucunda seyahat eden yolcuların bedeni ve maddi kayıplarını güvence altına alır.
• Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
• Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası

2-İsteğe Bağlı Sorumluluk Sigortaları İsteğe bağlı olarak oluşturulabilecek sorumluluk sigortaları;

• Üçüncü Kişilere Karşı Sorumluluk Sigortası
• İşletme ve Ürün Sorumluluk Sigortası
• Asansör Sorumluluk Sigortası
• Tamamlayıcı Hekim Sorumluluk Sigortası
• Mesleki Sorumluluk Sigortası
• İşveren Sorumluluk Sigortası

YÖNETİCİ SORUMULUK SİGORTALARI

Yönetici sorumluluk sigortası, Şirketlerin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri ve müdürlerin görevlerini icra ederken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan hasarları poliçe kapsamı dahilinde karşılamaktadır. Yönetici Sorumluluk Sigortaları • Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden; • Hissedarlar, ortaklar • İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları • Alacaklılar • Rakip Firmalar • Müşteriler • Şirketin iş yaptığı diğer firmalar ( Tedarikçi Firmalar) • Şirket Çalışanları • Tasfiye Memurları tarafından talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava nedeniyle oluşan savunma masrafları poliçe limitleri dahilinde teminat altına alınmaktadır.

TL